PANA50Z750

تلویزیون زلموند 50 اسمارت PANA50Z750 آلکا پلاس