PANA65Z750

تلویزیون زلموند 65 اسمارت PANA65Z750 آلکا پلاس